نشست علمی ویژه پژوهشگران: اثر PUVA Treatment روی باکتری استافیلوکوکس آرئوس

نشست علمی ویژه پژوهشگران: اثر PUVA Treatment روی باکتری استافیلوکوکس آرئوس

نشست علمی ویژه پژوهشگران با موضوع “بررسی اثر PUVA Treatment روی باکتری استافیلوکوکس آرئوس”  روز سه شنبه 2 اسفند ماه 1401 در سازمان جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران برگزار شد.

به گزارش معاونت پژوهش سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران، در این نشست خانم جلیلی، پژوهشگر گروه پژوهشی لیزر پزشکی، بیان کرد با توجه به حضور گسترده باکتری ها در انواع بیماری های پوستی و زخم های ثانویه، مطالعه و ارائه راهکارهای نوین برای مقابله با عفونت باکتریایی در جهت جلوگیری از افزایش مقاومت آنتی بیوتیکی و حفظ فلور میکروبی بدن لازم و ضروری به نظر می رسد. باکتری استاف آرئوس که مهمترین ساکن طبیعی پوست و نازوفارنکس می باشد ، عامل ایجاد بیماری های از قبیل زرد زخم ، اتوپیک درماتیت، کفکیرگ، فولیکولیت و… می باشد، از طرف دیگر به راحتی در زخم های باز، زخم های حاصل از جراحت، سوختگی، تصادفات، جراحی ، زخم پای دیابتی و … جایگزین می شود. با افزایش روز افزون باکتری های مقاوم به متی سیلین (MDR) و ونکومایسین (VRSA) ، پیشنهاد استفاده از یک روش نوین که بر پایه نور و متابولیت های شیمیایی هست مطرح شد و توسط پژوهشگران و اعضای هیئت علمی پژوهشکده زخم و ترمیم بافت یارا، امکان سنجی گردید.

به اشتراک بگذارید:

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.