این گروه با هدف بررسي اثرات متقابل فوتون های دارای انرژی (نور ، ليزر ، صوت، و…) با واسطه تركيبات حساسبه نور یا صوت با منشأ درون يا برونبافتي بر نمونه های
زیستی، بافت‌های بدن يا سلول‌ها مشغول فعالیت میباشد.

-مطالعه واکنشهای فوتو دینامیکی (غیرفعال سازی/انتی میکروبی- درمان) و اثرات آن بر سلولها و بافتها
 توسعه فناوری مواد حساس به فوتون ها و منابع فوتونی (نوری و غیر نوری) و دارو
رسانی این مواد
-توسعه کاربردهای پیش بالینی و بالینی درمانهای ترکیبی کانونشنال و نوین با فوتو
دینامیک تراپی
-توسعه دانش بهینه سازی واکنشهای فوتودینامیکی (غیرفعال سازی- درمان)

 • بومی سازی و تولید دانش فنی فوتودینامیکی در درمان بیماریهای انکولوژی، غیر
  انکولوژی و ترمیم بافت
 • تولید کاربردهای بالینی فوتودینامیک تراپی در کشور
 • طراحی دارو و دارورسانها برپایه فناوری های جدید همچون نانوتکنولوژی و مطالعه اثرات فتودینامیکی آنها
 • انجام طرح های پژوهشی مشترک با مراکز علمی و دانشگاهی داخلی و بین المللی
 • راهنمایی مشترک پایاننامههای دانشجویی تخصص پزشکی و تحصیلات تکمیلی
 • کاراموزی در زمینه آزمایشگاهی
 • تأسيس آزمايشگاه فتودینامیک باتوجه به اهداف گروه
 • تولید حساسگر های های نوری بر پایه نانوبیوتکنولوژی
 • دستیابی به دانش فنی و تولید حساسگر نوری 5-ALA

مقالات

طرح ها

ن

مدیر گروه

ن

اعضای هیئت علمی تمام وقت

ن

اعضای هیئت علمی پاره وقت

ن

کارشناسان

1402

مقالات منتشر شده
 • تأسيس آزمايشگاه فتودینامیک باتوجه به اهداف گروه
 • تولید حساسگر های های نوری بر پایه نانوبیوتکنولوژی
 • دستیابی به دانش فنی و تولید حساسگر نوری 5-ALA
محتوای آکارئون
محتوای آکارئون
 • فتودینامیک تراپی سلول های سرطانی سینه انسانی با استفاده از نانو کامپوزیت گرافن اکسید- متیلن بلو
 • -درمان ترکیبی فتودینامیکی با استفاده از متیلن بلو و سالیسیلیک اسید بر سلول های سرطانی سینه انسانی
 • -بررسی مقایسه ای اثر فتودینامیکی نانوذرات هيبريدي هیدروکسیدهای لایه مضاعف-کورکومین و
 • کورکومین تنها در رده سلوليMDA-MB-231 سرطان سینه
 • بررسی اثر محیط سلولهای مزانشیمی مشتق از بافت چربی انسان بر بقا و چرخه سلولی سلولهای
 • سرطانی کلون رده sw480تحت تیمار با فتودینامیک تراپی
 • بررسي اسپکتروفتومتری برهمکنش دو حساسگر نوری متیلن بلو و کورکومین و مقایسه اثر
 • فتوديناميک درماني آنها بصورت تنها و نانو ذرات زوج يوني در محيط مايسلي پلي اتيلن گليکول
 • بررسی تاثیر نانوذرات زینک اکساید –نقره سنتز شده با استفاده از عصاره های گیاهان بومی استان
 • خراسان جنوبی در سلول های فیبروبلاست در حضور تابش نور آبی
 • بررسی اثر ساپونین بر غیر فعال سازی فتودینامیک در حالت Pseudomonas aeruginosa
 • پلانکتونیک و بیو فیلم سویه های staphylococcus aureus

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.