این گروه با هدف بررسي اثرات متقابل نور يا ليزر، با واسطه تركيبات حساسبهنور با منشأ درون يا برونبافتي بر بافتها يا سلولها مشغول فعالیت میباشد.

 • مطالعات غیرفعالسازی میکروبی برپایه فتودینامیک photodynamic inactivation در ترمیم سلول و بافت
 • مطالعات درمان های ترکیبی بیماری های صعب العلاج؛ شامل درمان های ترکیبی فتودینامیک همراه با سایر درمان ها (شیمی درمانی، رادیوتراپی و…)
 • مطالعات حساسگرهای نوری نوین برپایه نانوبیوتکنولوژی در فتودینامیک درمانی
 • کاربرد غیرفعالسازی فتودینامیک درجهت کاهش باکتری های مقاوم به درمان در محل زخم های مزمن به ویژه زخم پای دیابتی و کاربردی سازی آن در کلینیک زخم
 • بومی سازی در زمینه درمان بیماری های صعب العلاج نظیر سرطان ها و همچنین بیماری هایی نظیر آلزایمر و کاربرد روشهای فتودینامیک با اثرات ضدباکتریایی در درمان زخم های مزمن
 • شناسایی روش های ترکیبی همزمان برای درمان برخی از بیماری ها مانند استفاده از شیمی درمانی و  فتودینامیک تراپی جهت بالابردن کارائی درمان
 • طراحی دارو برپایه فناوری های جدید و مطالعه اثرات فتودینامیکی آنها
 • طراحی دارورسان برپایه فناوری های جدید و بررسی میزان اثردهی این ترکیبات در افزایش کارائی روش های فتودینامیکی
 • انجام طرح های پژوهشی مشترک با مراکز علمی
 • انجام پایان نامه های دانشجویی
 • تأسيس آزمايشگاه فتودینامیک باتوجه به اهداف گروه
 • تولید حساسگر های های نوری بر پایه نانوبیوتکنولوژی
 • دستیابی به دانش فنی و تولید حساسگر نوری 5-ALA

مقالات

طرح ها

ن

مدیر گروه

ن

اعضای هیئت علمی تمام وقت

ن

کارشناسان

ن

مقالات منتشر شده
 • Chamani, E., R. Ebrahimi, K. Khorsandi, A. Meshkini, A. Zarban and G. Sharifzadeh (2020). “In vitro cytotoxicity of polyphenols from Datura innoxia aqueous leaf-extract on human leukemia K562 cells: DNA and nuclear proteins as targets.” Drug and chemical toxicology 43(2): 138-148.

 

 • Chamani, E., Z. Rezaei, K. Dastjerdi, S. Javanshir, K. Khorsandi and G. A. Mohammadi (2020). “Evaluation of some genes and proteins involved in apoptosis on human chronic myeloid leukemia cells (K562 cells) by datura innoxia leaves aqueous extract.” Journal of Biomolecular Structure and Dynamics 38(16): 4838-4849.

 

 • Hosseinzadeh, R. and K. Khorsandi (2017). “Methylene blue, curcumin and ion pairing nanoparticles effects on photodynamic therapy of MDA-MB-231 breast cancer cell.” Photodiagnosis and photodynamic therapy 18: 284-294.

 

 • Keyvani‐Ghamsari, S., K. Khorsandi and A. Gul (2020). “Curcumin effect on cancer cells’ multidrug resistance: an update.” Phytotherapy Research 34(10): 2534-2556.

 

 • Khorsandi, K., E. Chamani, G. Hosseinzadeh and R. Hosseinzadeh (2019). “Comparative study of photodynamic activity of methylene blue in the presence of salicylic acid and curcumin phenolic compounds on human breast cancer.” Lasers in medical science 34(2): 239-246.

 

 • Khorsandi, K., S. Fekrazad, F. Vahdatinia, A. Farmany and R. Fekrazad (2020). “Nano antiviral photodynamic therapy: A probable biophysicochemical management modality in SARS-CoV-2.” Expert Opinion on Drug Delivery: 1-8.

 

 • Khorsandi, K., R. Hosseinzadeh, H. Abrahamse and R. Fekrazad (2020). “Biological responses of stem cells to photobiomodulation therapy.” Current stem cell research & therapy 15(5): 400-413.

 

 • Khorsandi, K., R. Hosseinzadeh and E. Chamani (2020). “Molecular interaction and cellular studies on combination photodynamic therapy with rutoside for melanoma A375 cancer cells: an in vitro study.” Cancer cell international 20(1): 1-15.

 

 • Khorsandi, K., R. Hosseinzadeh, F. Khatibi Shahidi and E. Chamani (2018). “Comparison on Anticancer Effects of phenolic Compounds, Gallic Acid and Para Coumaric Acid on Human Breast Cancer Cells.” Journal of Birjand University of Medical Sciences 25(3): 203-212.

 

 • Khorsandi, K., R. Hosseinzadeh, F. Khatibi Shahidi and E. Chamani (2018). “Comparison on Anticancer Effects of phenolic Compounds, Gallic Acid and Para Coumaric Acid on Human Breast Cancer Cells.” Journal of Birjand University of Medical Sciences 25(3): 203-212.

 

 • Khorsandi, K., R. Hosseinzadeh and F. K. Shahidi (2019). “Photodynamic treatment with anionic nanoclays containing curcumin on human triple‐negative breast cancer cells: Cellular and biochemical studies.” Journal of cellular biochemistry 120(4): 4998-5009.

 

 • Khorsandi, K., Z. Kianmehr and R. Hosseinzadeh (2020). “Anti-cancer effect of gallic acid in presence of low level laser irradiation: ROS production and induction of apoptosis and ferroptosis.” Cancer cell international 20(1): 1-14.

 

 • Kianmehr, Z., K. Khorsandi, M. Mohammadi and R. Hosseinzadeh (2020). “Low-level laser irradiation potentiates anticancer activity of p-coumaric acid against human malignant melanoma cells.” Melanoma research 30(2): 136-146.

 

 • Mirzahosseinipour, M., K. Khorsandi, R. Hosseinzadeh, M. Ghazaeian and F. K. Shahidi (2020). “Antimicrobial photodynamic and wound healing activity of curcumin encapsulated in silica nanoparticles.” Photodiagnosis and photodynamic therapy 29: 101639.

 

 • Sadeghloo, A. Y., K. Khorsandi and Z. Kianmehr (2020). “Synergistic effect of photodynamic treatment and doxorubicin on triple negative breast cancer cells.” Photochemical & Photobiological Sciences 19(11): 1580-1589

 

 • محمدی, خرسندی, خاطره and ک. مهر (2018). “بررسی اثر ترکیب فنولی پاراکوماریک اسید بر سلول های ملانومای انسانی تحت تابش انرژی های مختلف لیزر کم توان.” فصلنامه علمی-پژوهشی لیزر پزشکی 15(2): 34-26.
 • بررسی ایمنی و اثربخشی استفاده از سلولهای بنیادی مزانشیمی آلوژنیک تکثیر شده مشتق از بافت چربی در درمان زخم مزمن پای دیابتی نوروپاتیک

 

 • بررسی اثر لیزر کم توان بر ویژگیStemness سلول های پاپیلای استخراج شده از فولیکول موی انسانی

 

 • طراحی و پیاده سازی پرونده الکترونیک پزشکی بیماران مبتلا به زخم پای دیابتی”

 

 • بررسی اثر تابش لیزر کم توان بر میزان ترشح اگزوزوم از سلولهای بنیادی مزانشیمال

 

 • مقایسه تأثیر تابش لیزر قرمز و مادون قرمز بر زنده ماندن، چرخه سلولی و تولید ROS در سلول های بنیادی جدا شده از لیگامان پریودنتال

 

 • بررسی مقایسه ای اثر فتودینامیکی نانوذرات هيبريدي هیدروکسیدهای لایه مضاعف-کورکومین و کورکومین تنها در رده سلوليMDA-MB-231 سرطان سینه

 

 • فتودینامیک تراپی سلول های سرطانی سینه انسانی با استفاده از نانو کامپوزیت گرافن اکسید- متیلن بلو

 

 • درمان ترکیبی فتودینامیکی با استفاده از متیلن بلو و سالیسیلیک اسید بر سلول های سرطانی سینه انسانی