ثبت نام دوره های آموزشی

شرکت کننده گرامی!
خواهشمند است پیش از ثبت نام هر دوره، سرفصل ها و شرایط شرکت در دوره مدنظر را مطالعه نموده و پس از پرداخت هزینه دوره از طریق شماره حساب و یا شماره کارت زیر به نام سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران اقدام به ثبت نام نمایید.

شماره حساب: 1873175

شماره کارت: 5859837000046611