کارگاه طراحی مطالعات کارآزمایی بالینی در پژوهشکده یارا برگزار شد

کارگاه طراحی مطالعات کارآزمایی بالینی در پژوهشکده یارا برگزار شد

این کارگاه دو روزه در تاریخ های 30 خرداد و 6 تیرماه با تدریس دکتر سید سعید هاشمی نظری در هشت سر فصل زیر برگذار شد.

عنوان: Design of Randomized clinical Trial Study
سرفصل ها : انواع مطالعات اپیدمیولوژیک و معرفی کارآزمایی بالینی
معرفی طرح های مختلف کارآزمایی بالینی
Blinding و اهمیت آن در کارآزمایی بالینی
تصادفی سازی و روش های مختلف آن
تعیین حجم نمونه در مطالعات کارآزمایی بالینی
تجزیه و تحلیل کارآزمایی بالینی

به اشتراک بگذارید:

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.