کارگاه سه روزه مرور سیستماتیک برگزار شد

کارگاه سه روزه مرور سیستماتیک برگزار شد

کارگاه سه روزه مرور سیستماتیک به کوشش معاونت پژوهشی سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران و باهدف افزایش توانمندی پژوهشگران در طراحی وانجام انواع مطالعات مروری منظم و آشنایی با پایگاه های علمی برگزار شد.

دکتر سید سعید هاشمی نظری متخصص اپیدمیولوژی در این کارگاه که در سطح پژوهشگران و اعضای هیئت علمی سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران تشکیل می شد، به تدریس سرفصل های این دوره پرداخت که از جمله آنها می توان بهطراحي و كاربرد مطالعات مرور سيستماتيک، جستجوي مطالعات در بانكهاي اطلاعاتي، سنجش كيفيت مطالعات، استخراج نتايج، خطاهاي رايج در مرور ساختاريافته و متاآناليز اشاره نمود.

این کارگاه طی سه روز خرداد 1402 در محل پژوهشکده فناوری های زخم و ترمیم بافت یارا جهاد دانشگاهی برگزار گردید.

به اشتراک بگذارید:

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.