ورکشاپ و سمینار زنان در رشته فوتونیک

ورکشاپ و سمینار زنان در رشته فوتونیک

دکتر افشان شیرکوند عضو هیئت علمی و مدیر گروه فتودینامیک پژوهشکده یارا جهاد دانشگاهی با حضور در سمینار زنان در رشته فوتونیک سخنرانی خود را با موضوع مطالعه ازمایشگاهی استفاده از طیف سنجی پخشی بازتابی در پایش درمان سرطان پوستی ملانوما که بخشی از رساله دکترای تخصصی وی بود ارائه نمود. در این مطالعه، تحت نظر اساتید دانشگاه شهید بهشتی و پژوهشگاه رویان، رده سلول سرطان پوستی ملانوما با درمان استاندارد خوراکی شیمی درمانی تیمار شده و در بازه دوهفته ای در روزهای مختلف برای بررسی مرگ سلولی و پاسخ به درمان طیف برداری و انالیز کمی طیف به روش کد نویسی، با آزمایشات استاندارد زیستی ارزیابی گردیده بودند.

این برنامه در محل انستیتوی لایبنیز گروه اپتیک و فوتونیک در آلمان ۲۶ نوامبر ۲۰۲۳ به مدت ۵ روز اجرا گردید. در این برنامه که به سمینارهای علمی و ورکشاپ های مدیریت پروژه های تحقیقاتی گذشت، ۵۰ زن محقق دارای مدارک دکترا، پسا دکترا ونیز اعضای هیئت علمی دانشکده های اپتیک و فوتونیک از کشورهای مختلف ازجمله آلمان، لهستان، انگلیس، ایتالیا، ایران، مصر، ترکیه، هند، چین، تایوان، شیلی، کانادا و امریکا شرکت داشتند که دردو بخش پوستر و سخنرانی یافته های خود را ارائه نمودند.
بیشترین مقالات راه یافته به این رویداد در زمینه های بیوفوتونیک، کاربرد نور و لیزر و سیستم های مبتنی بر نور و لیزر در علوم اعصاب، سرطان، توسعه رامان اسپکتروسکوپی، لایه نگاری اپتیکیی همدوس، و و روش های درمانی نانوتکنولوژی فعال شده با لیزر در بیماری ها ارائه گردید.
همچنین بسیاری از شرکت های وابسته به مؤسسه های تحقیقاتی مهم فیزیک نور و فوتونیک آلمان برای بیان مهمترین عناوین پژوهشی موردنیاز به منظور توسعه صنعتی در ورکشاپ های زمینه ای سخنرانی داشتند. این برنامه با حمایت مالی سازمان بین المللی اپتیک و فوتونیکبرگزار گردید. خانم پرفسور بارتون ریاست سال آینده این سازمان و دبیرعلمی سمینار زنان در رشته فوتونیک، در روز اخر این رویداد اقدام به برگزاری یک برنامه بازدید آزمایشگاهی اپتیک، رامان و لیزر برای شرکت کنندگان نمودند، مجموعه مقالات ارائه شده در سمینار در کتابچه خلاصه مقالات و برنامه علمی این سمینار درج شده است.

به اشتراک بگذارید:

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.