نشست علمی ویژه پژوهشگران: مدل سازی بیماری ها

نشست علمی ویژه پژوهشگران: مدل سازی بیماری ها

نشست علمی ویژه پژوهشگران با موضوع “مدل سازی بیماری ها” روز چهارشنبه 29 شهریور ماه 1402 در سازمان جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران برگزار شد.

به گزارش معاونت پژوهش و فناوری، در این نشست دکتر مهدی حصارکی پژوهشگر اظهار داشت چگونگی رخ دادن فرایندهای بیماری تا رسیدن به مرحله ی بروز فنوتیپی یکی از شاخه های جذاب مطالعات بیولوژی در راستای درک مکانسیم بیماری و یافتن روش های درمانی موثرتر می باشد. این مطالعات در سه سطح کشت سلول آزمایشگاهی (استفاده از سلول پر توان جنین و القایی)، بیو انفورماتیک و مطالعات حیوانی قابل انجام است.

وی افزود سالهاست پژوهش های متعددی در این حوزه در حال انجام است که باعث آشکار شدن مراحل اولیه بیماری در سطح مولکولی و سلولی شده است . ظرفیت این حوزه در بررسی های ژنتیکی انواع بیماری ها هنوز جای مطالعات بیشتری را در این بخش باز گذاشته است.

به اشتراک بگذارید:

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.